5 Δεκεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 9 εμβόλια στις 29/7

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 77 εμβόλια
εκ των οποίων τα 9 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 339.240 (+9 την 29/07/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.705
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.915 (+2 την 29/07/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 98.223 (+7 την 29/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 588.331 (+168 την 29/07/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.362
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.070 (+4 την 29/07/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 163.897 (+164 την 29/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 257.632
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.882
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.836
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.146

 


AgrinioStories