Αιτωλοακαρνανία – 88 εμβόλια στις 6/5

Στις 6/5 έγιναν 303 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 88 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2021, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 335.144 (+88 την 06/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.634 (+1 την 06/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.809 (+7 την 06/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 94.291 (+80 την 06/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 580.875 (+143 την 06/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.163 (+2 την 06/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.779 (+3 την 06/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 156.901 (+138 την 06/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 253.815 (+72 την 06/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.657 (+1 την 06/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.577 (+1 την 06/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 68.798 (+70 την 06/05/2022)

 


AgrinioStories