6 Δεκεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 861 εμβόλια από 20 – 27/10

Την εβδομάδα από 20/10/2022 – 27/10/2022  2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 3.142 εμβόλια
εκ των οποίων τα 861 στην Αιτωλοακαρνανία

Την εβδομάδα από 20/10/2022 – 27/10/2022 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 344.623 (+861 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.744 (+1 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.969 (+2 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 103.522 (+859 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 597.946 (+1.719 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.439 (+2 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.167 (+2 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 173.356 (+1.716 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 261.553 (+562 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.924 (+6 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.903 (+6 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 75.969 (+554 την εβδομάδα 20/10/2022 – 27/10/2022)

 


AgrinioStories