8 Δεκεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 86 εμβόλια στις 26/9

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 219 εμβόλια
εκ των οποίων τα 86 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 341.361 (+86 την 26/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.735 (+1 την 26/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.953 (+3 την 26/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 100.281 (+82 την 26/09/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 592.127 (+96 την 26/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.416 (+1 την 26/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.153 (+1 την 26/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 167.567 (+94 την 26/09/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 259.198 (+37 την 26/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.910
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.882
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 73.644 (+37 την 26/09/2022)

 


AgrinioStories