2 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 83 εμβόλια στις 13/7

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 477 εμβόλια
εκ των οποίων τα 83 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την XXXXXX 00 XXXXX 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.264 (+83 την 13/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.692
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.901
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.271 (+83 την 13/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 586.397 (+158 την 13/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.326 (+3 την 13/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.037 (+2 την 13/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.025 (+154 την 13/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.800 (+236 την 13/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.810 (+3 την 13/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.798 (+6 την 13/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.422 (+227 την 13/07/2022)

 


AgrinioStories