Αιτωλοακαρνανία – 82 εμβόλια στις 30/8

Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 299 εμβόλια
εκ των οποίων τα 82 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.389 (+82 την 30/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.727 (+1 την 30/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.936 (+2 την 30/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.331 (+79 την 30/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 590.521 (+165 την 30/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.400 (+3 την 30/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.109 (+1 την 30/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 166.015 (+161 την 30/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.520 (+52 την 30/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.904 (+2 την 30/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.866 (+4 την 30/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.986 (+46 την 30/08/2022)

 


AgrinioStories