31 Ιανουαρίου 2023

Αιτωλοακαρνανία – 72 εμβόλια στις 30/6

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 189 εμβόλια
εκ των οποίων τα 72 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.313 (+72 την 30/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.680
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.888
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.343 (+72 την 30/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 584.797 (+78 την 30/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.285
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.007 (+4 την 30/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 160.489 (+74 την 30/06/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.790 (+39 την 30/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.790 (+1 την 30/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.756
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.472 (+38 την 30/06/2022)

 


AgrinioStories