3 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 7 εμβόλια στις 19/8

Την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 74 εμβόλια
εκ των οποίων τα 7 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.108 (+7 την 19/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.721
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.926 (+1 την 19/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.065 (+6 την 19/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 589.977 (+62 την 19/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.386 (+2 την 19/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.086
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 165.504 (+60 την 19/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.314 (+5 την 19/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.893
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.853
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.803 (+5 την 19/08/2022)

 


AgrinioStories