3 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 55 εμβόλια στις 20/7

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 511 εμβόλια
εκ των οποίων τα 55 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την XXXXXX 00 XXXXX 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.757 (+55 την 20/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.700
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.904
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.753 (+55 την 20/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 587.253 (+186 την 20/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.344 (+8 την 20/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.050 (+5 την 20/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.854 (+173 την 20/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 257.285 (+270 την 20/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.870 (+54 την 20/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.826 (+21 την 20/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.820 (+195 την 20/07/2022)

 


AgrinioStories