Αιτωλοακαρνανία – 5 εμβόλια στις 29/5

Τη Κυριακή 29 Μαίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 14 εμβόλια
εκ των οποίων τα 5 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Κυριακή 29 Μαίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.253 (+5 την 29/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.653
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.855
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.339 (+5 την 29/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.006
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.233
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.911
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 158.837

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.814 (+9 την 29/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.714
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.687 (+9 την 29/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.636

 


AgrinioStories