6 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 5 εμβόλια στις 12/8

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 94 εμβόλια
εκ των οποίων τα 5 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 339.953 (+5 την 12/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.719
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.924
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 98.914 (+5 την 12/08/2022)

 

ΑΧΑΪΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 589.629 (+89 την 12/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.380 (+2 την 12/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.083 (+1 την 12/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 165.165 (+86 την 12/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.157
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.891
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.844
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.657

 


AgrinioStories