6 Ιουλίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 48 εμβόλια στις 11/5

Στις 11/5 έγιναν 253 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 48 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Κ, 00 Α 2021, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 335.463 (+48 την 11/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.641
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.820
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 94.594 (+48 την 11/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 581.521 (+100 την 11/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.183 (+4 την 11/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.823 (+5 την 11/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 157.487 (+91 την 11/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.114 (+105 την 11/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.672 (+3 την 11/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.613 (+9 την 11/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.049 (+93 την 11/05/2022)

 


AgrinioStories