28 Σεπτεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 44 εμβόλια στις 27/7

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 355 εμβόλια
εκ των οποίων τα 44 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 339.158 (+44 την 27/07/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.705 (+2 την 27/07/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.913 (+2 την 27/07/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 98.143 (+41 την 27/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 588.048 (+170 την 27/07/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.359 (+7 την 27/07/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.064 (+2 την 27/07/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 163.622 (+161 την 27/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 257.590 (+141 την 27/07/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.882 (+3 την 27/07/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.835 (+2 την 27/07/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.105 (+136 την 27/07/2022)

 


AgrinioStories