6 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 44 εμβόλια στις 2/6

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 127 εμβόλια
εκ των οποίων τα 44 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.456 (+44 την 02/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.659
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.864 (+2 την 02/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.529 (+42 την 02/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.295 (+48 την 02/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.241 (+3 την 02/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.925 (+4 την 02/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.105 (+41 την 02/06/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.001 (+35 την 02/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.730 (+3 την 02/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.699 (+1 την 02/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.796 (+31 την 02/06/2022)

 


AgrinioStories