6 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 40 εμβόλια στις 18/8

Την Πέμπτη, 18 Αυγούστου  2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 126 εμβόλια
εκ των οποίων τα 40 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.101 (+40 την 18/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.721
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.925
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.059 (+40 την 18/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 589.915 (+58 την 18/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.384 (+1 την 18/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.086 (+1 την 18/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 165.444 (+56 την 18/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.309 (+28 την 18/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.893
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.853
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.798 (+28 την 18/08/2022)

 


AgrinioStories