2 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 38 εμβόλια στις 22/8

Την Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 54 εμβόλια
εκ των οποίων τα 38 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.146 (+38 την 22/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.722 (+1 την 22/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.927 (+1 την 22/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.102 (+37 την 22/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 589.990 (+12 την 22/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.391 (+5 την 22/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.090 (+4 την 22/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 165.512 (+7 την 22/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.318 (+4 την 22/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.894 (+1 την 22/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.854 (+1 την 22/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 72.806 (+3 την 22/08/2022)

 


AgrinioStories