10 Ιουνίου 2023

Αιτωλοακαρνανία – 37 εμβόλια στις 8/7

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 197 εμβόλια
εκ των οποίων τα 37 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.915 (+37 την 08/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.687 (+2 την 08/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.898 (+1 την 08/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.929 (+34 την 08/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 585.833 (+159 την 08/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.317 (+5 την 08/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.030 (+9 την 08/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 161.475 (+145 την 08/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.373 (+1 την 08/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.807 (+1 την 08/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.780
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.016

 


AgrinioStories