5 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 33 εμβόλια στις 5/9

Τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022,
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 48 εμβόλια
εκ των οποίων τα 33 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.514 (+33 την 05/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.728 (+1 την 05/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.938 (+1 την 05/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.453 (+31 την 05/09/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 590.703 (+14 την 05/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.402 (+2 την 05/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.122 (+2 την 05/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 166.184 (+12 την 05/09/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.613 (+1 την 05/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.906 (+1 την 05/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.870 (+1 την 05/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 73.074

 


AgrinioStories