7 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 33 εμβόλια στις 15/7

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 187 εμβόλια
εκ των οποίων τα 33 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.442 (+33 την 15/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.697 (+1 την 15/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.902
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.443 (+32 την 15/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 586.675 (+153 την 15/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.331 (+3 την 15/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.039 (+1 την 15/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.296 (+149 την 15/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.883 (+1 την 15/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.813 (+1 την 15/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.799
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.501

 


AgrinioStories