2 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 32 εμβόλια στις 12/9

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 50 εμβόλια
εκ των οποίων τα 32 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.679 (+32 την 12/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.730 (+2 την 12/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.945 (+4 την 12/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.611 (+28 την 12/09/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 591.007 (+17 την 12/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.405 (+3 την 12/09/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.136 (+6 την 12/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 166.474 (+11 την 12/09/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.716 (+1 την 12/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.906
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.874
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 73.173 (+1 την 12/09/2022)

 


AgrinioStories