2 Ιουλίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 31 εμβόλια στις 16/6

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 85 εμβόλια
εκ των οποίων τα 31 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.823 (+31 την 16/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.671
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.875 (+1 την 16/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.874 (+30 την 16/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.851 (+21 την 16/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.263
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.962 (+2 την 16/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.604 (+19 την 16/06/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.299 (+33 την 16/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.762
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.733 (+8 την 16/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.029 (+25 την 16/06/2022)

 


AgrinioStories