Αιτωλοακαρνανία – 273 εμβόλια χθες 24/1

Χθες πραγματοποιήθηκαν 1.393 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 273 στην Αιτωλοακαρνανία,
σύμφωνα με την παλατφόρμα emvolio.gov

Μέχρι και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2021 οι εμβολιασμοί και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας έχουν, όπως παρακάτω:

 • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 305.754 (+273 την 23/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 123.467 (+58 την 23/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 114.506 (+15 την 23/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 76.430 (+200 την 23/01/2022)
 • ΑΧΑΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 519.325 (+928 την 23/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 217.044 (+188 την 23/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 201.113 (+61 την 23/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 117.894 (+684 την 23/01/2022)
 • ΗΛΕΙΑ
   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 228.007 (+192 την 23/01/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 94.034 (+72 την 23/01/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 87.283 (+14 την 23/01/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 54.666 (+107 την 23/01/2022)

 


AgrinioStories | Πηγή