Αιτωλοακαρνανία – 27 εμβόλια στις 30/5

Τη Δευτέρα 30 Μαίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 58 εμβόλια
εκ των οποίων τα 27 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Δευτέρα 30 Μαίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.280 (+27 την 30/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.655 (+2 την 30/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.857 (+2 την 30/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.364 (+25 την 30/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.026 (+20 την 30/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.234 (+1 την 30/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.913 (+2 την 30/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 158.855 (+18 την 30/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.825 (+11 την 30/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.715 (+1 την 30/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.688 (+1 την 30/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.646 (+10 την 30/05/2022)

 


AgrinioStories