5 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 24 εμβόλια την 31/8

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 166 εμβόλια
εκ των οποίων τα 24 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.413 (+24 την 31/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.727
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.936
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.355 (+24 την 31/08/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 590.594 (+73 την 31/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.400
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.109
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 166.088 (+73 την 31/08/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.589 (+69 την 31/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.905 (+1 την 31/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.866
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 73.054 (+68 την 31/08/2022)

 


AgrinioStories