8 Δεκεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 233 εμβόλια στις 21/10

Την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 994 εμβόλια
εκ των οποίων τα 233 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 343.995 (+233 την 21/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.743
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.967
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 102.896 (+233 την 21/10/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 596.803 (+576 την 21/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.437
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.165
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 172.216 (+576 την 21/10/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 261.176 (+185 την 21/10/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.918
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.899 (+2 την 21/10/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 75.598 (+183 την 21/10/2022)

 


AgrinioStories