10 Ιουνίου 2023

Αιτωλοακαρνανία – 2 εμβόλια στις 9/9

Την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 50 εμβόλια
εκ των οποίων τα 2 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 340.647 (+2 την 09/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.728
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.941
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 99.583 (+2 την 09/09/2022)

 

ΑΧΑΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 590.986 (+46 την 09/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.402
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.129
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 166.460 (+46 την 09/09/2022)

 

ΗΛΕΙΑ

 

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 258.715 (+2 την 09/09/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.906
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.874 (+2 την 09/09/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 73.172

 


AgrinioStories