5 Ιουλίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 18 εμβόλια στις 15/6

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 106 εμβόλια
εκ των οποίων τα 18 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.792 (+18 την 15/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.671 (+2 την 15/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.874 (+1 την 15/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.844 (+15 την 15/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.830 (+46 την 15/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.263 (+5 την 15/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.960 (+4 την 15/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.585 (+37 την 15/06/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.266 (+42 την 15/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.762 (+5 την 15/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.725 (+3 την 15/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.004 (+34 την 15/06/2022)

 


AgrinioStories