27 Σεπτεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 179 εμβόλια στις 5/7

Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 804 εμβόλια
εκ των οποίων τα 179 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την XXXXXX 00 XXXXX 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.614 (+179 την 05/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.684 (+1 την 05/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.892 (+1 την 05/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.637 (+177 την 05/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 585.360 (+408 την 05/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.297 (+3 την 05/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.017 (+3 την 05/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 161.035 (+402 την 05/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.018 (+217 την 05/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.799 (+5 την 05/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.773 (+13 την 05/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 70.676 (+199 την 05/07/2022)

 


AgrinioStories