Αιτωλοακαρνανία – 167 εμβόλια στις 19/7

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 679 εμβόλια
εκ των οποίων τα 167 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.702 (+167 την 19/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.700 (+2 την 19/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.904 (+1 την 19/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.698 (+164 την 19/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 587.067 (+383 την 19/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.336 (+3 την 19/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.045 (+4 την 19/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.681 (+378 την 19/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 257.015 (+129 την 19/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.816 (+2 την 19/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.805 (+5 την 19/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.625 (+122 την 19/07/2022)

 


AgrinioStories