27 Ιανουαρίου 2023

Αιτωλοακαρνανία – 145 εμβόλια στις 14/7

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 352 εμβόλια
εκ των οποίων τα 145 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 338.409 (+145 την 14/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.696 (+4 την 14/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.902 (+1 την 14/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 97.411 (+140 την 14/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 586.522 (+125 την 14/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.328 (+2 την 14/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.038 (+1 την 14/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 162.147 (+122 την 14/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.882 (+82 την 14/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.812 (+2 την 14/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.799 (+1 την 14/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 71.501 (+79 την 14/07/2022)

 


AgrinioStories