6 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 116 εμβόλια στις 10/5

Στις 10/5 έγιναν 423 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 116 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη, 10 Μαΐου 2021, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 335.415 (+116 την 10/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.641 (+1 την 10/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.820 (+2 την 10/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 94.546 (+113 την 10/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 581.421 (+238 την 10/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.179 (+4 την 10/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.818 (+14 την 10/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 157.396 (+221 την 10/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.009 (+69 την 10/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.669 (+2 την 10/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.604 (+12 την 10/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 68.956 (+55 την 10/05/2022)

 


AgrinioStories