7 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 115 εμβόλια στις 4/5

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου  2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 252 εμβόλια
εκ των οποίων τα 115 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………339.610 (+115 την 04/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση………………………………126.716 (+7 την 04/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..121.919 (+1 την 04/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 98.578 (+107 την 04/08/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………588.866 (+98 την 04/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση………………………………224.373 (+1 την 04/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..214.076 (+1 την 04/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….164.416 (+96 την 04/08/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 257.890 (+39 την 04/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση………………………………   97.889 (+2 την 04/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..   94.842 (+2 την 04/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….   72.392 (+35 την 04/08/2022)

 


AgrinioStories