7 Οκτωβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 102 εμβόλια στις 6/7

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 511 εμβόλια
εκ των οποίων τα 102 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 337.716 (+102 την 06/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.684
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.896 (+4 την 06/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 96.735 (+98 την 06/07/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 585.538 (+178 την 06/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.307 (+10 την 06/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.020 (+3 την 06/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 161.200 (+165 την 06/07/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 256.249 (+231 την 06/07/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.804 (+5 την 06/07/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.777 (+4 την 06/07/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….70.898 (+222 την 06/07/2022)

 


AgrinioStories