11 Αυγούστου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 10 εμβόλια στις 27/5

Την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022,
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 95 εμβόλια 
εκ των οποίων τα 10 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.248 (+10 την 27/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.653
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.855
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.334 (+10 την 27/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 582.963 (+84 την 27/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.233 (+8 την 27/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.899 (+7 την 27/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 158.806 (+69 την 27/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.790 (+1 την 27/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.714
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.666 (+1 την 27/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.633

 


AgrinioStories