19 Αυγούστου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 11 εμβόλια στις 4/6

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 30 εμβόλια
εκ των οποίων τα 11 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και τ0 Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 336.473 (+11 την 04/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.659
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.865
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 95.545 (+11 την 04/06/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 583.359 (+19 την 04/06/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.247 (+1 την 04/06/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.932 (+1 την 04/06/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 159.156 (+17 την 04/06/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 255.009
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.730
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.700
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.803

 


AgrinioStories