1 Ιουλίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 56 εμβόλια στις 16/5

Τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έγιναν 122 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 56 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 335.713 (+56 την 16/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.643 (+1 την 16/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.827 (+2 την 16/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 94.836 (+54 την 16/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 581.931 (+64 την 16/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.201 (+6 την 16/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.851 (+6 την 16/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 157.854 (+55 την 16/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.232 (+2 την 16/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.682 (+2 την 16/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.631 (+2 την 16/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.141

 


AgrinioStories