5 Φεβρουαρίου 2023

Αιτωλ/νία – 515 εμβόλια από 27/10 – 03/11/2022

Την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 1.879 εμβόλια
εκ των οποίων τα 515 στην Αιτωλοακαρνανία

Την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 345.138 (+515 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.746 (+2 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.971 (+2 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 104.033 (+511 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 599.012 (+1.066 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.446 (+7 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 214.175 (+8 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 174.407 (+1.051 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 261.851 (+298 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.924
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.904 (+1 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 76.266 (+297 την εβδομάδα 27/10/2022 – 03/11/2022)

 


AgrinioStories