Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 24 Φεβρουαρίου

Καλεντάρι της 24ης Φεβρουαρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1821: Εκδίδεται στο Βραχώρι
η πρώτη επίσημη εφημερίδα της Ελληνικής επανάστασης
1907: Αξίωση των κατοίκων της Άρτας για την επέκταση του Σιδηροδρόμου
1917: Ληστεία Ταχυδρομείου
1927: Οι καπνεργάτες του Αγρινίου εμποδίζουν τη μεταφορά ανεπεξέργαστων

24 Φεβρουαρίου 1822

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Αχελώος», της πρώτης επίσημης επαναστατικής εφημερίδας της χώρας κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 1822. Στην εφημερίδα αυτή δημοσιεύονταν οι πράξεις και τα θεσπίσματα της Γερουσίας, όπως και ειδήσεις σχετικές με την κυβερνητική δραστηριότητα και τα πολεμικά γεγονότα.
Όπως γράφει ο Σπ. Λάμπρος το 1904, ο οποίος παρουσίασε στο Νέο Ελληνομνήμονα το μοναδικό φύλλο που διασώθηκε, «…είναι ή επίσημος Έφημερίς της Προσωρινής διοικήσεως της Δυτ. Χέρσου Ελλάδος… Η εφημερίς συνετάσσετο βεβαίως υπό του Λουριώτη. Αυτός ήτο ο συνάγων και κατατάσσων τα έγγραφα, άτινα ήσαν ομοίως έργον των ιδίων αυτού χειρών ως αρχιγραμματέως καί αυτός ήτο ό γράφων το πρωτότυπον, εξ ού αντεγράφοντο τα λοιπά τα χάριν διαδόσεως παρασκευαζόμενα. ……Πόσου χρόνου διήρκεσεν ή έκδοσις του Αχελώου δεν γιγνώσκομεν. Άλλα πιθανότατα ο βίος αυτού υπήρξε βραχύς»
Στην προμετωπίδα και πάνω από τον τίτλο, έφερε το έμβλημα της, που ήταν η κυκλική σφραγίδα της Γερουσίας. Στον πρώτο κύκλο την κεφαλαιογράμματη αναγραφή: + ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Χ. ΕΔΛΑΔΟΣ. 1821 και σε δεύτερο ομόκεντρο κύκλο δάφνινο στεφάνι, στο κέντρο δε ο Αχελώος με μορφή επιτιθέμενου ταύρου, παράσταση παρμένη από την αρχαιότητα. Ακολουθούσε ο τίτλος μικρογράμματος, «Ό Αχελώος» και από κάτω: «Έφημερίς Πολιτική της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος», υπογραμμισμένο. Στις δύο επόμενες σειρές γνωστοποίηση και σύσταση μαζί υπογραμμένη απ’ τον αρχιγραμματέα: «Εις όλα τα εις την εφημερίδα ταύτην εμπεριεχόμενα δημόσια ψηφίσματα αντιγεγραμμένα όντα εκ των πρωτοτύπων του αρχιγραμματέως της επικρατείας, χρεωστάται παρά πάντων ή προσήκουσα υποταγή». Η προμετωπίδα τελειώνει με τον τόπο και τη χρονολογία: «Εν Βραχωρίω της 24 Φεβρουαρίου 1822».
«Πέραν του διασωθέντος μοναδικού φύλλου της χειρογράφου εφημερίδος «Ο Αχελώος», τίποτε άλλο το ουσιαστικόν περί αύτού γνωρίζομεν. “Αγνωστον καί το εάν έξηκολούθησε καί επί πόσον τυχόν χρόνον διήρκεσεν ή έκδοσίς του. Η έρευνα δεν ηδυνήθη να αποκάλυψη μέχρι σήμερον άλλο φύλλον τούτου. Πιθανότατα ό βίος του υπήρξε βραχύτατος, καθώς βραχύς λόγω των αντίξοων περιστάσεων υπήρξε και αυτής της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος ο βίος».

 

24 Φεβρουαρίου 1907

Στο φύλλο του «Εμπρός» της συγκεκριμένης ημέρας δημοσιεύθηκε η αξίωση των κατοίκων της Άρτας για την επέκταση του Σιδηροδρόμου από το Αγρίνιο μέχρι την Άρτα. Η επέκταση αυτή, όπως υποστηρίζουν, «δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη επιτακτική διά πολλούς και σοβαρούς λόγους».

 

24 Φεβρουαρίου 1917

ΕΜΠΡΟΣ φύλλο 24.2.1917

24 Φεβρουαρίου 1918

 

24 Φεβρουαρίου 1927

Σαν σήμερα, στις 24 Φεβρουαρίου το 1927, ο Παναγόπουλος επιχείρησε να εξαγάγει μεγάλη ποσότητα ανεπεξέργαστα καπνά, μεταφέροντάς τα στον σιδηροδρομικό σταθμό. Οι καπνεργάτες και οι καπνεργάτριες αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός εγκατέλειψαν τις εργασίες τους και προσπάθησαν να εμποδίσουν την εξαγωγή των καπνών. Παράλληλα συγκεντρώθηκαν στο σταθμό του τρένου και άλλοι καπνεργάτες και καπνεργάτριες της πόλης, οι οποίοι ξεφόρτωσαν το φορτωμένο τρένο και μετέφεραν τα δέματα ένα – ένα στην πλάτη, από τα βαγόνια που είχαν φορτωθεί, πίσω στην αποθήκη.
Αφού τα αποθήκευσαν ξανά, κατέβηκαν όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου πραγματοποίησαν καπνεργατική συγκέντρωση.
Στη συγκέντρωση αυτή μίλησαν ο γραμματέας του σωματείου καπνεργατών της πόλης, καθώς και οι «σύντροφοι Ζήσης και Τούλας», οι οποίοι καυτηρίασαν τη στάση του κράτους απέναντι στους καπνεργάτες, καθώς και τις μεθόδους που ακολουθούν οι καπνέμποροι.
Τα συνθήματα που ακούστηκαν στη συγκέντρωση ήταν: «Κάτω τα ανεπεξέργαστα. Κάτω η Οικουμενική. Θέλουμε δουλειά».
Να πούμε στο σημείο αυτό, ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1910 οι καπνέμποροι είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα να μειώσουν τα συνολικά έξοδα εμπορίας του καπνού με τη μείωση του κόστους των εργατικών ημερομισθίων. Στην προσπάθεια τους αυτή αγωνίστηκαν να εφαρμόσουν πιο απλές μορφές επεξεργασίας, όπως την «αρμαθιά» και την «τόγκα», αλλά το 1922 το καπνεργατικό κίνημα κατάφερε να ψηφιστεί ο νόμος 2869/1922 που απαγόρευε την εξαγωγή «ανεπεξέργαστων» καπνών, όπως χαρακτηριζόταν τα καπνά που είχαν υποστεί τις δύο παραπάνω «φτηνές» εργατικά καπνεργασίες. Δύο χρόνια αργότερα όμως, ο νόμος αυτός καταργήθηκε από την δικτατορία του Πάγκαλου με αποτέλεσμα οι καπνεργατικοί αγώνες να ξαναφουντώσουν πάλι.
Μετά τις ομιλίες των συνδικαλιστών η συγκέντρωση έβγαλε ψήφισμα με το οποίο οι συγκεντρωμένοι καπνεργάτες απαιτούσαν την κατάργηση του νόμου περί της ελεύθερης εξαγωγής των ανεπεξέργαστων.
Το κείμενο αυτού του ψηφίσματος ανέφερε:
«Αγρίνιο 24 Φεβρουαρίου. Προς την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα του Ενιαίου Μετώπου. Επί αγγελία φορτώσεως καπνών ανεπεξέργαστων δύο χιλιάδες περίπου καπνεργάται εγκαταλείψαντες αυθορμήτως την εργασίαν και εν διαδηλώσει συγκεντρωθέντες εις το τηλεγραφείον απαιτούν την άμεσην τροποποίησιν του νόμου περί ανεπεξέργαστων συμφώνως με το υπόμνημα της Ομοσπονδίας, την καταβολήν των υπολοίπων 60 ημερομισθίων της ανεργίας εις τους καπνεργάτας.
Οι καπνεργάται και αι καπνεργάτριαι δηλώνουν ότι περίπτωσης φορτώσεως ανεπεξέργαστων θα έχη μεγαλυτέρας συνέπειας, την δε ευθύνη θέλει εξ ολοκλήρου το κράτος. Εντολή συγκεντρώσεως επιτροπή: Στ. Γιδαρόπουλος, Δημ. Κουκούλης, Σ. Μπίσιας, Γαρουφαλιά Ρέππα, Ειρήνη Δίπλα».

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Μεταφορά καπνών με κάρα

AgrinioStories