10 Δεκεμβρίου 2022

Αγρίνιο: Συνέβη στις 16 Φεβρουαρίου

  • Αγρίνιο 16 Φεβρουαρίου

1901: Η εταιρεία ΣΒΔΕ δημοσιεύει τον Γενικό Ισολογισμό της
1902: Τηλεγράφημα υπέρ της Σύμβασης Σιγαροποιίας

16 Φεβρουαρίου 1901

Η εταιρεία ΣΒΔΕ δημοσιεύει τον Γενικό Ισολογισμό της στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, φύλλο 16.2.1901

 

 

16 Φεβρουαρίου 1902

Τηλεγράφημα υπέρ της Σύμβασης Σιγαροποιίας

Άλλο ένα τηλεγράφημα υπέρ της Σύμβασης Σιγαροποιίας δημοσιεύει η εφημερίδα «Εμπρός»: «Πάσα αντίδρασις κατά της συμβάσεως της σιγαροποιίας είναι αληθής προδοσία των συμφερόντων των Ελλήνων καπνοπαραγωγών και καπνεργατών. Επικαλούμεθα την συνδρομή σας υπέρ της επιψηφίσεως της συμβάσεως, δι’ ης και μόνης εξυπηρετούνται τα αληθή συμφέροντα του τόπου. (Οι παραγωγοί της επαρχίας Τριχωνίας) (Έπονται 100 υπογραφαί)». («Εμπρός», φύλλο της 16.2.1902)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Η ατμομηχανη της εταιρείας βάζει νερό από τον υδρόπυργο


AgrinioStories| Πηγή: Αρχείον Αγρινίου