Αγρίνιο: Ηλεκτρικά ποδήλατα και στο ΚΤΕΛ

Σταθμός ηλεκτρικών ποδηλάτων
στο σταθμό του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο

Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου σταθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων στο χώρο του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, με απευθείας ανάθεση στην BRAINBOX A.E. αντί του ποσού των 29.910 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 37.088,40 ευρώ, αποφάσισε ο Δήμος Αγρινίου

Η δαπάνη σύμφωνα με την απόφαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7326.029 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου, στον οποίο έχει δεσμευτεί ανάλογη πίστωση.

 


AgrinioStories