29 Μαΐου 2023

Αγρίνιο: Για έγκριση το Τεχν. Πρόγραμμα στο Δ.Σ.

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021, στις 3:00 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με εισηγητή τον Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου.

«Σας καλούμε», αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Φαρμάκης στην πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης της περιοχής, «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 14η/2021 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) στις 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2022. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης). Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου».

 

       


AgrinioStories