2 Οκτωβρίου 2022

Αγρίνιο – Έχει Δημ. Συμβούλιο τη Δευτέρα 25/7

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, στις 6:00 το απόγευμα
συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου κ. Νίκος Καζαντζής κάλεσε στην 7η/2022 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 το απόγευμα τα μέλη του Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διατύπωση γνώμης επί της Αρχικής Έκδοσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου».(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 99/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 340/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
  1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην εφαρμογή του θεσμού περί υποδοχής ατόμων για έκτιση ποινών στο πλαίσιο παροχής Κοινωφελούς Εργασίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης.
  2. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας  κ. Καλαντζής.
  3. Οικονομική ενίσχυση για άμεσες βιοτικές  ανάγκες και αντικατάσταση  οικοσκευής από πλημμύρες στις 16/10/2021 και 11/12/2021. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
  4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αγρινίου στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών Νομού Αιτωλοακαρνανίας. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 100/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 101/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 20/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  2. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής.

 


AgrinioStories