5 Φεβρουαρίου 2023

Αγρίνιο 26/9 – Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00
θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημ.  Συμβουλίου Αγρινίου

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στην οδό Αβρ. Αναστασιάδη 1,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α) Έγκριση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Θεστιέων Δήμου Αγρινίου. Β) Εκκίνηση έναρξης του Β2 σταδίου της μελέτης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  1. Απευθείας αγορά ή μη ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. Γ398 ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας (φερόμενος ιδιοκτήτης Χρήστος Μαστρογιάννης). Επί εγγράφου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου με αρ. πρωτ. 36661/2022. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 124/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος.
  1. Συζήτηση για την σχολική στέγη στο Δήμο Αγρινίου. Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης, Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης και Μέλος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αδάμης.
  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 284/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ‘Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ’ με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’  του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Δυτική Ελλάδα 2014 -2020’”». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
  1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςκ. Καλαντζής.
  1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 125/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Καστρακίου). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος. Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου (Α΄ περίπτωση) και ο κ. Γρηγόριος Μηλιόρδος (Β΄ περίπτωση) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στη Στρατηγική Σύμπραξη “EUROPEGOESLOCALSYPPORTINGYOUTHWORKATTHEMUNICIPALLEVEL” και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραμητσόπουλος.

 


AgrinioStories