7 Φεβρουαρίου 2023

Αγρίνιο 19/12 – Διπλή Συνεδρίαση του Δ. Συμβουλ.

Μια ειδική και μια τακτική Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του οργάνου:

Η πρώτη είναι η 5η ειδική συνεδρίαση του 2022 και θα ξεκινήσει στις 6:00 το απόγευμα με μοναδικό θέμα συζήτησης την Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2023. (Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 549/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.

Μία ώρα αργότερα στις 7:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Αγρινίου και έγκριση Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού μέσω Υλοποίησης της εν λόγω Δράσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Γ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Αγρινίου κ. Ζαρκαβέλης.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
  3. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης.
  4. Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου.
  5. Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης.
  6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για άμεσες βιοτικές ανάγκες και αντικατάσταση οικοσκευής από πλημμύρες στις 24/08/2022, 27/08/2022 και συμπληρωματικά στις 11/12/2021. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής.
  7. Συμπληρωματική γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2023 – 2024. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης
  8. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου της Κοινότητας Σπολάιταςτου Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση Κοινότητας Σπολάιτας). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης. (Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Σπολάιτας κ. Ιωάννα Σαγάνη – Φράγκου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  9. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος.

 

 


AgrinioStories