7 Δεκεμβρίου: Διεθνείς και Παγκόσμιες μέρες

Η 7η Δεκεμβρίου ορίστηκε από την παγκόσμια
και διεθνή κοινότητα ως: Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

Η 7η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας το 1996 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να εξάρει την πρόοδο και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Αεροπορίας. Ο εορτασμός συμπίπτει με την ίδρυση το 1944 του ICAO, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ που εποπτεύει την ασφάλεια των διεθνών αερομεταφορών.
Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (αγγλικά: International Civil Aviation Organization, ICAO) είναι ο οργανισμός που ρυθμίζει τις διεθνείς αερομεταφορές. Είναι τμήμα του ΟΗΕ και ιδρύθηκε το 1947 σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944 κατά τη συνδιάσκεψη για τη διεθνή πολιτική αεροπορία. Μέλη του είναι 191 χώρες και η έδρα του βρίσκεται στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Τα σημαντικότερα καθήκοντα του ICAO είναι τα εξής:

  • Προτυποποίηση και ασφάλεια της αεροπλοΐας
  • Ρύθμιση του σχετικού διεθνούς αεροπορικού δικαίου, λόγω τεχνολογικής εξέλιξης ή άλλους λόγους (π.χ. αεροπειρατεία),
  • Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, με κοινά προγράμματα υποστήριξης των μελών για τη χρηματοδότησή τους, καθώς και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,
  • Η διανομή και διαχείριση των γνωστών κωδικών (κωδικών ICAO) για τα αεροδρόμια, τα αεροσκάφη και τις αεροπορικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο,
  • Προτυποποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων, σε παγκόσμιο ενιαίο τύπο,
  • Ορισμός των ανεκτών επιπέδων θορύβου των αεροσκαφών κ.ά.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου το Συμβούλιο του Οργανισμού μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως όργανο συνδιαλλαγής ή ως δικαστικό όργανο για επίλυση διαφορών που μπορεί να ενσκήψουν μεταξύ των μελών.

Ο ICAO αποτελείται από τους εξής φορείς: Τη Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν αντιπρόσωποι από όλες τις χώρες μέλη, το Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με τριετή θητεία, αποτελείται από 36 χώρες-μέλη και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στο έργο του οργανισμού και τη Γραμματεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο Γενικός Γραμματέας. Σε αυτήν συμμετέχουν επαγγελματίες από όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική βάση.
Εκτός των παραπάνω υφίστανται επίσης η Αεροναυτική Επιτροπή, η Επιτροπή των Αερομεταφορών και η Νομική Επιτροπή όπου αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη. Ειδικότερα το έργο της τελευταίας είναι η συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τα μέλη ή κάποια εξ αυτών, καθώς και η προπαρασκευή σχεδίων διεθνών συμβάσεων τα οποία διανέμονται στα μέλη για εξέταση και αποδοχή.
Σημαντικότερα εξ αυτών των σχεδίων θεωρούνται τα αναφερόμενα στην περιοδική αναθεώρηση των διεθνών προτύπων και της ακολουθητέας πρακτικής που χρήζουν και ιδιαίτερης προσοχής για άμεση εφαρμογή αμέσως μετά τη ψήφισή τους από τα μέλη του Οργανισμού.

 

Πηγή

AgrinioStories