8 Δεκεμβρίου 2022

6 Νοεμβρίου: Διεθνείς και Παγκόσμιες μέρες

Η 6η Νοεμβρίου ορίστηκε από την παγκόσμια
και διεθνή κοινότητα ως: Παγκόσμια Ημέρα
για την Παρεμπόδιση ντης Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος
στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης
του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Η 6η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις» το 2001 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με το σκεπτικό ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος των συγκρούσεων.
Το 2001, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κατά τη διάρκεια της θητείας του Kofi Annan ως Γενικού Γραμματέα, η 6η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις. Το όλο σκεπτικό συμπεριλάμβανε την ιδέα, ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος των συγκρούσεων.
Για την τήρηση των παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι, «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας από το διάλογο και τη διαμεσολάβηση της προληπτικής διπλωματίας, για να συγκρατήσουμε την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από την τροφοδοσία και τη χρηματοδότηση των ενόπλων συγκρούσεων και την αποσταθεροποίηση των εύθραυστων θεμελίων της ειρήνης».
Διάφορα ημερολόγια του World Wide Web αναφερόμενα στην 6η Νοεμβρίου αποκαλούν σε συντομογραφία την ημέρα, ως Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο.

 

Πηγή

AgrinioStories