6 Δεκεμβρίου 2022

25 Οκτώβριου: Διεθνείς και Παγκόσμιες μέρες

Η 25 Οκτώβριου ορίστηκε από την παγκόσμια
και διεθνή κοινότητα ως: Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης
Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων, Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης (European Day of Justice) καθιερώθηκε το 2003 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος των ποικίλων εκδηλώσεων που διοργανώνονται (ομιλίες, εικονικές δίκες κλπ) είναι να φέρει πιο κοντά τους ευρωπαίους πολίτες με τη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης και να τους πληροφορήσει για τα δικαιώματά τους.
Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις αντιλήψεις των Ελλήνων για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης περιλαμβάνει έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωβαρόμετρο). Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2019, σε δείγμα 26.556 πολιτών και 6.808 επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 1.004 πολίτες και 200 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.ΠολίτεςΣύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας, οι Έλληνες φαίνεται πως θεωρούν την ελληνική δικαιοσύνη ανεξάρτητη σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «πώς θα βαθμολογούσατε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα σας με βάση την ανεξαρτησία δικαστηρίων και δικαστών» οι Έλληνες πολίτες απαντούν σε ποσοστό 57% θετικά (- 2% σε σχέση με το 2018), με τον μέσο όρο στην ΕΕ να βρίσκεται στο 56%, και 34% αρνητικά (+3% σε σχέση με το 2018), με τον μέσο όρο στην ΕΕ να βρίσκεται στο 33%.Αναλυτικότερα, οι Έλληνες πολίτες θεωρούν το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, από πλευράς ανεξαρτησίας, αρκετά καλό σε ποσοστό 48%, αρκετά κακό σε ποσοστό 24%, πολύ κακό σε ποσοστό 10% και πολύ καλό σε ποσοστό 9%.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητο, καθώς και οι μεταβολές που έλαβαν χώρα σε σχέση με το 2018.Μεταξύ των πολιτών που αξιολογούν αρνητικά την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, υπάρχει έντονη αντίληψη ότι υπάρχουν παρεμβάσεις ή πιέσεις σε μικρό (40%) ή σε πολύ μεγάλο (45%) βαθμό από οικονομικά ή άλλα συγκεκριμένα συμφέροντα.Με απλά λόγια, ένα ποσοστό της τάξης του 85% θεωρεί ότι υπάρχουν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 70%. Παράλληλα, 83% όσων αξιολογούν αρνητικά την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης θεωρεί ότι υπάρχουν παρεμβάσεις ή πιέσεις στο έργο της από την κυβέρνηση ή πολιτικούς (43% σε πολύ μεγάλο βαθμό και 40% σε μικρότερο).
Στον αντίποδα οι πολίτες που αξιολογούν θετικά την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης φαίνεται πως εξακολουθούν να βασίζουν την πεποίθησή τους όχι τόσο στη μη ύπαρξη παρεμβάσεων από εξωτερικούς παράγοντες, όσο στο γεγονός ότι η θέση και το στάτους των δικαστών εγγυώνται την ανεξαρτησία τους.
Επιχειρήσεις.
Ενδιαφέρον εμφανίζουν όμως και τα στοιχεία που αφορούν στις αντιλήψεις των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς η πλειοψηφία (52%) έχει θετική εικόνα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (+6% σε σχέση με το 2018).Ειδικότερα, σε δείγμα 200 επιχειρήσεων, το 45% θεωρεί το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, από άποψη ανεξαρτησίας, αρκετά καλό σε ποσοστό 45% (+6%), πολύ καλό σε ποσοστό 7% (0%), αρκετά κακό σε ποσοστό 23% (-6%) και πολύ κακό σε ποσοστό 11% (0%).
Τα ποσοστά αυτά φέρνουν την Ελλάδα λίγο πάνω από τον σχετικό μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (51% θετικά, 35% αρνητικά).
Όπως και στους πολίτες, έτσι και στις επιχειρήσεις, η αντίληψη αναφορικά με την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης βασίζεται στην ανεξαρτησία των δικαστών και όχι στη μη ύπαρξη εξωγενών παρεμβάσεων.Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (93% σε σχέση με 88% στην ΕΕ) θεωρεί ότι το στάτους και τη θέση των δικαστών εγγυώνται την ανεξαρτησία τους.
Σε ό,τι αφορά στους λόγους που η ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης αξιολογείται αρνητικά από τις επιχειρήσεις, αυξημένα είναι τα ποσοστά τόσο σε σχέση με τις παρεμβάσεις από συμφέροντα όσο και από την κυβέρνηση και εν γένει τους πολιτικούς.Ειδικότερα, το 88% των εταιρειών θεωρούν ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης επηρεάζεται αρνητικά από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των πολιτικών, ξεπερνώντας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (78%).Αντίστοιχα, αυξημένο κατά 7% σε σύγκριση με το 2018 είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης επηρεάζεται αρνητικά από τις πιέσεις οικονομικών και άλλων συμφερόντων (81% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 72%).

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων καθιερώθηκε το 2014 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου , με πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE). Στόχος του εορτασμού είναι να τονισθούν οι κοινές αξίες που συνδέουν τους ευρωπαίους δικηγόρους, αλλά και ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζουν ως υπερασπιστές του δικαίου και εγγυητές της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη.
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον παγκόσμιο αντίκτυπο που προκάλεσε, το θέμα που επιλέχθηκε για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρων 2022 είναι «Η επικράτηση του νόμου σε εποχές πολέμου: ο ρόλος των δικηγόρων». Το θέμα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δικηγόροι, οι δικηγορικές εταιρείες και οι δικηγορικοί σύλλογοι σε συνθήκες πολέμου.
Είναι μια ευκαιρία φωτιστούν διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι, οι δικηγορικές εταιρείες και οι δικηγορικοί σύλλογοι κατά την διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων που προκύπτουν από πολεμικές συγκρούσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι δικηγόροι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως εκπροσωπούν τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.
Οι δικηγόροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τους ανθρώπους που διαφεύγουν από τις πολεμικές συγκρούσεις και αναζητούν ασφαλές καταφύγιο. Με το να είναι παρόντες στα σύνορα και να παρέχουν νομική βοήθεια στους πρόσφυγες, οι δικηγόροι συμβάλλουν στην υπεράσπιση του δικαιώματος στο άσυλο που διασφαλίζεται από πράξεις όπως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (άρθρο 18) ή η Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
Αξίζει να τονιστεί και η σημασία του οικογενειακού δικαίου κατά τη διάρκεια πολεμικών καταστάσεων, όταν οι οικογένειες διαλύονται και οι ευάλωτοι ενήλικες και ανήλικοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης, κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων. Ο ρόλος των δικηγόρων σε σχέση με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο του πολέμου πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί, τόσο ως προς την αξιολόγηση του αντίκτυπου των κυρώσεων στις νομικές υπηρεσίες όσο και σε σχέση με τον ρόλο των δικηγόρων στην παροχή συμβουλών στους πελάτες τους για τον τρόπο συμμόρφωσης με τα μέτρα και τις ποινές.

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών καθιερώθηκε το 1998, με πρωτοβουλία της Ένωσης των Ευρωπαίων Βιομηχάνων Ζυμαρικών (UNAFPA) για να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό τη γευστική και θρεπτική αξία των ζυμαρικών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης το 1995.

Η… ιστορία των ζυμαρικών

  • Η πρώτη αναφορά στην ύπαρξη των ζυμαρικών χρονολογείται γύρω στο 1.000 π.χ., στην αρχαία Ελλάδα, όπου η λέξη «λάγανον» περιέγραφε μία φαρδιά πλακωτή ζύμη από νερό και αλεύρι, την οποία έκοβαν σε λωρίδες.
  • Στα μέσα του 15ου αιώνα βρέθηκε η πρώτη συμπληρωμένη συνταγή ζυμαρικών, και συγκεκριμένα στο βιβλίο του μάγειρα Martino da Como.
  • Μετά τον 15ο αιώνα τα μακαρόνια ξεκινούν να κατασκευάζονται και σε εμπορική βάση. Ωστόσο κατά τον 18ο αιώνα γνωρίζουν την μεγάλη τους άνθηση.
  • Η διαδικασία παραγωγής των ζυμαρικών ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα να αυτοματοποιείται και να εξαπλώνεται τόσο σε ολόκληρη την Ιταλία, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, κι από τότε μπορούμε να μιλάμε για την Βιομηχανία Ζυμαρικών.
  • Στις μέρες μας, τα ζυμαρικά αποτελούν ένα από τα βασικά διατροφικά προϊόντα πολλών λαών και σε όλο τον κόσμο, όπου άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες απολαμβάνουν τις φημισμένες παραδοσιακές Ιταλικές συνταγές αλλά και χιλιάδες παραλλαγές τους, προσαρμοσμένες στις διατροφικές ιδιομορφίες και τα γούστα της κάθε χώρας.

Τα είδη και η ποικιλία των ζυμαρικών είναι τεράστια, αλλά πρώτα απ’ όλα τα διακρίνουμε με βάση το μήκος και το σχήμα τους. Η πλειοψηφία των ζυμαρικών είναι φτιαγμένα από σιμιγδάλι και νερό. Όμως ζυμαρικά όπως οι ταλιατέλες και οι χυλοπίτες περιέχουν αβγά και γάλα που τα κάνουν πιο νόστιμα και, φυσικά, πιο πλούσια θερμιδικά. Από τα μακριά ζυμαρικά ξεχωρίζουν τα σπαγγέτι, το λιγκουίνι, το ταλιολίνι (λεπτή ταλιατέλα), το λαζανάκι, τις ταλιατέλες, τις παπαρδέλες, τα φετουτσίνι, τα μαλλιά αγγέλου, το φιδέ κ.ά. Από τα κοντά ζυμαρικά, τα πιο δημοφιλή είναι οι πένες, οι βίδες, τα ριγκατόνι ή σέλινο, τα φιογκάκια ή φαρφάλες, οι αχιβάδες, τα κοχύλια, το κοφτό μακαρόνι, το κοφτό μακαρονάκι.

 

Πηγή

AgrinioStories